Revizní činnost

Systematická údržba regálových systém je nezbytná pro zachování bezpečnosti práce. Regály je třeba pravidelně kontrolovat a opatrně používat. Periodické kontroly ulehčují definování poškozených složek, které by měly být ihned po prohlídce vyměněné.

V případě vážné nehody je velmi důležité být schopen prokázat vyšetřovací službě, že Váš skladovací systém byl prověřen regulérně, dle norem a že jste kladli důraz na bezpečnost práce. Velmi často nehodu může způsobit i špatná manipulace se zakládací technikou, pokud byl skladový regál špatně udržovaný.

Vždy by se měly přísně dodržovat pravidla a normy používání regálového systému.

Nabízíme revizní služby na všechny typy Vašich instalovaných regálů a regálových systémů dle zákona č. 309/2006 Sb.

Dle tohoto zákona je povinností každého provozovatele provést technickou prohlídku regálových systémů minimálně jednou za 12 měsíců.

 

ZÁKON 309/2006 Sb.
ze dne 23. května 2006,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

§ 4

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

     a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
     b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni
         nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
     c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.