Pojezdové regály, automaty

Pojezdové regály

Pojezdové regály se pohybují po kolejnicích instalovaných v betonové desce. Kola z mobilních základen se pohybují alespoň po dvou vodících kolejnicích a řadě plochých kolejnic. Systém je snadno rozšiřitelný o další uličky.

Regály lze ovládat ručně (postupné otevření každé uličky), poloautomaticky (instrukcemi na ovládacím stojanu otevřete konkrétní uličky), nebo pomocí dálkového ovládání. Tento systém je velmi účinný a vyžaduje pouze jednu uličku, tím vytváří mnohem vyšší průmyslovou kapacitu skladu.

Policové

Regálový systém je navržen jako policový regál s velkým rozpětím buněk.

Díky svému modulovému uspořádání, variabilním rozměrům a bohatému programu příslušenství může být tento regál přizpůsoben potřebám zákazníka. Tento systém nabízí výhody rychlé montáže, dobré stability a úspory plochy. Je určen pro skladování ručně naložených produktů, například strojních zařízení, nástrojů a drobného materiálu.

Stojiny jsou perforovány s roztečí 25 mm, které umožňují přizpůsobení požadavkům skladování. Zužující se tvar háčku zajišťuje stabilní a pevnou konstrukci a to i bez zadního vyztužení.

Jsou používány dva typy nosníků:

  • nosníky pro podporu dřevotřísky
  • trubkovité nosníky – pro stavbu mezipatra nebo jako střední nosník.

Police mohou být:

  • dřevotřískové
  • dřevotřískové s povlakem z melaminové pryskyřic
  • pletivové
  • pozinkované

Paletové

Při použití paletových pojezdových regálů probíhá manipulace se skladovanými věcmi pomocí vysokozdvižného vozíku. Stojiny jsou perforovány s roztečí 50 mm, které umožňují přizpůsobení požadavkům skladování.

 

Regálové automaty

Regály s jednotlivým umístěním zboží - MINILOAD

Automatické skladování malých součástek sestavy Miniload Singlestore se používá pro skladování malých součástí, většinou v přepravkách, krabicích nebo vaničkách o kusové váze mezi 25 a 250 kg. Zboží je vedeno automaticky obslužnými přístroji bez lidské obsluhy a je nakládáno, vykládáno pomocí bočně výsuvného dopravníku nebo kolejnicemi, kdy je robot veden v horní a spodní vodící koleji.

Obslužné přístroje odebírají zboží ze skladovacího místa a dodávají ho na místo zakázky nebo ho odstavují na dopravní zařízení.

Firmou byla realizována, všemi systémovými integračními jednotkami, velká a také malá zařízení. Systém Miniload je vhodný pro všechny běžné podávací techniky jako například teleskopická, boční nebo tažná. Uskladňování se může uskutečňovat do jednoduché nebo dvojnásobné hloubky.

Ložené zboží

Rozhodující pro optimální dimenzování (rozmístění) regálu je tvar a vlastnosti obalů nebo kartónů. Šířka, hloubka a výška určuje rozměry skladovacího boxu. Je možná kombinace různých velikostí obalů. Konečné rozměry musí také zohledňovat speciální požadavky obslužného přístroje a prostředku k uchopování břemene.

Miniload Multistore / paletový automat /

Tyto automatizované sklady zakládající se na speciálních panelech, nazývané Miniload Multistore, se obvykle používají pro skladování velkého množství kartónů a obalů. Technika odpovídá požadavkům běžných systémových integrátorů. Jsou vhodné pro obslužné regálové stroje s prostředky pro zdvih nákladu, které sahají do strany nebo jsou vybaveny tažnou technikou za účelem vytažení kartónů na přední nebo zadní straně.

Obaly mohou být ukládány do jednoduché nebo dvojnásobné hloubky podle použité skladovací techniky a potřebného skladovacího výkonu. Směrnice FEM (9 832) tvoří podklad pro dimenzování, výrobu a montáž.

Konstrukce je založena na paletovém regálovém systému. Speciální vyhotovené nosníky pro stranu u zakladače, vzdáleně od zakladače a panely se v automatizovaných linkách děrují a profilují, aby byly zajištěny všeobecně vysoké požadavky na jakost tohoto druhu zařízení. Všechny složky mohou být přizpůsobeny pro splnění specifických požadavků zařízení.

Ložené zboží

Tvar loženého zboží, zvláštnosti provedení spodní strany obalu nebo vlastnosti kartónu tvoří podklad pro výpočet dimenzování regálů. Šířka, hloubka a výška obalů určují rozměry regálové úrovně. Kombinace různých velikostí obalů je možná. Konečné rozměry musí zohlednit specifické požadavky, které vzniknou obslužným přístrojem a uchopovacím prostředkem.