Průjezdové regály

V průjezdových regálech jsou palety ukládány svými konci na průběžné nosníky na stranách jednotlivých kanálů. Velký počet palet je tak uložen v kanálech za sebou. Příslušný počet ukládacích ploch nad sebou s využitím první úrovně na podlaze zabezpečuje velmi vysoký stupeň využití skladového prostoru.

Tento systém je předurčen pro skladování velkého množství stejného druhu zboží, zejména v klimatizovaných skladech. Poskytuje bezpečné blokové stohování zboží, které je příliš křehké a nestabilní, aby mohlo být naskládáno jedno na druhém.

Regály jsou sestaveny ze čtyř základních stavebních dílů: rám, konzolek, ukládacích ploch s vedením a horizontálních a vertikálních výztuh. Výšková přenastavitelnost ukládacích ploch po 50 mm umožňuje optimální využití výšky skladovacího prostoru při respektování výšek jednotlivých pater.

Vjezdové regály jsou obsluhovány z jedné čelní uličky, zakládání i odběr palet probíhá tedy pouze z jedné strany. Regály oboustranně průjezdné mají obslužnou uličku na začátku i na konci regálového bloku a odběry palet mohou být prováděny podle principu FIFO či LIFO.

Naváděcí trychtýř na ukládacích plochách zabezpečuje bezproblémové usazení palety. Šikmé boční vedení na bocích ukládacích ploch zabraňuje překlopení palety nebo jejímu pádu. Jako zvláštní příslušenství jsou dodávány vodící profily pro vysokozdvižný vozík.